Společenská odpovědnost

Máme za cíl dobře a odpovědně poskytovat naše služby a vedle toho se chceme také dobře a odpovědně chovat vůči svému okolí. Proto se rádi a pravidelně zapojujeme do nejrůznějších charitativních projektů. V některých případech se jedná o jednorázový příspěvek, jiné projekty podporujeme dlouhodobě.

Naše aktivity:

  • V srpnu 2016 jsme podpořili Fond ohrožených dětí příspěvkem v hodnotě 10 000,- Kč.
  • Od letošního roku (2016) jsme se stali součástí projektu Adopce na dálku, který realizuje Arcidiecézní charita Praha (http://praha.charita.cz/zahranici/adopce-na-dalku/). Jejím prostřednictvím jsme adoptovali 3 holčičky z Ugandy.
    Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělávání, jako je školné, školní pomůcky, školní uniforma apod., ale také náklady na mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, v kterých tyto děti žijí.
  • Každý rok přispíváme na závod vozíčkářů v rámci lázeňské sezóny v Teplicích.
  • Nad rámec našich zákonných povinností, poskytujeme zaměstnání lidem z teplické chráněné dílny Drotep.
  • V roce 2015 jsme koupí obrazu podpořili Fond ohrožených dětí.
  • Naši zaměstnanci také pomáhají. Zapojili se například do projektu sbírání víček, který měl konkrétně pomoci postižené holčičce z našeho okolí nebo se účastnili sbírky starého oblečení a hraček, které následně putovaly do zemí třetího světa.